Essay: Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’

Over de kanteling in het denken over conflictbeslechting en waar de wetgever deze ontwikkeling zou moeten ondersteunen

Dit artikel gaat over verschillende perspectieven op het huidige systeem van conflictoplossing en de waarde van mediationwetgeving voor een verbetering daarvan. Na een gezamenlijke inleiding – waarin ze de hoofdlijnen schetsen van de ontwikkelingen van wetgeving op het gebied van mediation – geven de auteurs ieder hun eigen opinie. Vervolgens verwoorden zij hun gezamenlijk gedragen aanbevelingen onder andere waar het mediationwetgeving betreft.

Klik hier om de bijlage te downloaden.