Eindelijk: de mediationwet!

De Nederlandse Mediatorsvereniging juicht van harte toe dat de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel inzake mediation agendeert.

De algemene beroepsvereniging van mediators in Nederland steunt het voorgenomen wetsvoorstel dat leidt tot betere aansluiting van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing, zodat rechtzoekenden gemakkelijker tussen beide kunnen schakelen en vrij zijn om juridische of andere expertise te betrekken om een geschil op een duurzame manier op te lossen. De aangekondigde deelgeschillenregeling is een goed initiatief. Het is ook belangrijk dat overheidsfinanciering verschillende conflictoplossingsmethoden gelijkschakelt.

In verbindingsstelling

De NMv is verheugd te lezen dat de Minister aankondigt om ‘in verbindingstelling’ als norm te zien in het nieuwe wetsvoorstel. De inzet van de NMv is altijd geweest dat ‘in verbinding te stellen’ in plaats van ‘in gebreke stellen’ de norm is. We zijn blij dat de Minister eerder uitgebrachte aanbevelingen daartoe heeft overgenomen.

Bevordering van mediation en titelbescherming

Ook is de inzet van de NMv dat de mediationwet moet bijdragen aan bevordering van ons vak van professionele mediators. Onze inzet is dat een mediator van a tot z de partijen in mediation kan ondersteunen en dat de mediator daartoe goed geëquipeerd is, zowel vanuit psychologisch als juridisch perspectief als op het terrein van communicatie.

NMV is voorstander van de aangekondigde titelbescherming (Beëdigd Mediator), omdat titelbescherming hoort bij een volwassen professie. Het aangekondigde verschoningsrecht past daar ook bij. Het is voor de toegevoegde waarde van mediation van groot belang dat de mediator deskundig en kwalitatief goed is, en dat rechtszoekenden daarop kunnen vertrouwen. NMv zal als brede beroepsvereniging net als in het verleden expertise beschikbaar stellen en bij de uitwerking van de wet en vormgeving van nadere regelgeving constructief samenwerken met specifieke sectorverenigingen van mediators.

Op basis van de geschetste hoofdlijnen van de wet spreekt de NMv zijn steun uit. De NMv ziet aandachtspunten die discussie verlangen. De NMv beseft tegelijk dat de aanloop van de mediationwet lang is. Dit is mede een belangrijke reden om ons als mediators verenigd op te stellen achter het voorgenomen wetsvoorstel en de verdere uitwerking. 

Klik hier om de bijlage te downloaden.