Mediation in strafzaken

Sinds 2013 wordt mediation in strafzaken in verschillende pilots bij de rechtbanken en politie ingezet en de resultaten zijn met een slagingspercentage van ruim 80% veelbelovend.

 Een meerderheid van de zaken wordt onderling opgelost waardoor politie, Openbaar Ministerie en rechtbanken minder belast zijn. De NMv vindt het van belang dat er een structurele financiering komt voor deze vorm van mediation.