Projectplan 'de Gelderse Deelgeschillenrechter in Familiezaken'

Vaak wordt de kritiek gehoord dat bestaande juridische procedures complex zijn en niet altijd tegemoetkomen aan de wens van burgers

Vaak wordt de kritiek gehoord dat bestaande juridische procedures complex zijn en niet altijd tegemoetkomen aan de wens van burgers om alledaagse problemen op eenvoudige en laagdrempelige wijze, effectief op te lossen. Maatschappelijk effectieve rechtspraak vereist innovatieve wetgeving die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en waarbij conflicten niet (verder) op de spits worden gedreven. Om die reden is in het regeerakkoord opgenomen dat er wetgeving zal komen die experimenteren mogelijk maakt.

Ook de rechtbank Gelderland wil op de locaties Arnhem en Zutphen werken aan laagdrempelige en maatschappelijk effectieve rechtspraak. Aanleiding hiervoor was een vraag van twee mediators om in een concrete zaak een snelle, eenvoudige en laagdrempelige voorziening te bieden om op één punt te zorgen voor duidelijkheid zodat de onderhandelingen bij de mediators zinvol en vruchtbaar konden worden voortgezet.

Het volledige projectplan is als download beschikbaar.

Klik hier om de bijlage te downloaden.