wAM projectrapportage

De resultaten van het wAM-project (werkwijzer ArbeidsMediation) zijn bekend. wAM heeft onderzoek verricht naar wat er gebeurt als er tijdens het arbeidsmediation proces (of erna) problemen ontstaan

De resultaten van het wAM-project (werkwijzer ArbeidsMediation) zijn bekend. wAM heeft onderzoek verricht naar wat er gebeurt als er tijdens het arbeidsmediation proces (of erna) problemen ontstaan met actoren die niet aan de tafel zitten. Uit interviews bleek dat veel spanningen en conflicten ontstaan door de black box rol die de arbeidsmediator vervult. Maar ook de onbekendheid van het nut van arbeidsmediation anders dan exit, is bepalend. Op het woord conflict rust een taboe De enquête die daarop is gevolgd onderstreept die eerste uitkomsten. Bij 39% van de arbeidsmediators blijkt dat door verschillende verwachtingen hun integriteit in het gedrang komt. Volgens 52% van de respondenten wordt dit veroorzaakt door de mate van vertrouwen in het mediationproces. Geheimhouding, onafhankelijkheid en onpartijdigheid spelen volgens 35% ook een rol. Een andere uitkomst is dat bijna 50% van de geïnterviewden aangeeft dat er in het bedrijfsleven sowieso een taboe op het woord conflict rust. Nog meer verrassende uitkomsten Deze uitkomsten en meer vindt u in de wAM Projectrapportage. De wAM projectgroep gaat nu een werkwijzer ontwikkelen. Voordat die website wordt gelanceerd worden er rondetafelgesprekken gehouden. Wilt u daaraan deelnemen? Stuur dan een mail naar wam@mediatorsvereniging.nl. Doelstelling is de wAM website met werkwijzer in maart aankomend jaar te lanceren.

Klik op de link rechtsboven aan deze pagina om de wAM projectrapportage te downloaden!

Klik hier om de bijlage te downloaden.