Mediation Wetgeving

Afgelopen jaren is een aantal keren ‘een’ mediationwet in behandeling geweest. In diverse stadia.

Begin 2021 heeft de NMv haar bijdrage geleverd aan allereerst de ‘wet ter bevordering van mediation’, wat later de mediationwet werd genoemd.

Nadat alle gesprekken zijn gehouden en schriftelijk reacties zijn uitgewisseld met de diverse partijen zijn ‘ronde tafels’ door het ministerie georganiseerd Als NMv, hebben wij daar samen met de bij u bekende partijen gezeten, zoals: Raad voor Rechtsbijstand, MfN, ADR, NOvA. In totaliteit hebben meer dan 12 partijen aan deze online tafel hun bijdrage geleverd. Het belangrijkste onderwerp aan deze tafel: een overheidsregister. Nagenoeg alle partijen zijn hier geen voorstander van geweest. De belangrijkste reden waarom men de voortgang van de wet on hold heeft gezet.

De NMv heeft voorafgaand aan de ronde tafels aangegeven geen voorstander van een overheidsregister te zijn ivm verhoging van kosten van de mediators. En hiervoor in de plaats een ‘commissie mediation’ in te willen stellen om op deze wijze de kwaliteit van mediators te borgen en eveneens de diversiteit van mediators te waarderen. Deze commissie zou kunnen bestaan uit diverse deskundigen vanuit diverse invalshoeken. Zie onze visie hieronder (onder 'opinie').

In de kamerbrief van 25.6.2021 (zie hieronder onder 'brief') waarin het ministerie de kamer informeert over de voortgang is ook aangegeven dat het bevorderen van mediation met aandacht wordt opgepakt. Met de voortgang van deze bevordering zijn wij betrokken en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Dit leest u in onze nieuwsbrieven in zowel de artikelen als in de column van de voorzitter en treft u aan in sommige bijlages hieronder.