Project werkwijzer ArbeidsMediation - wAM

De NMv heeft signalen ontvangen dat mediators met de specialisatie arbeid in de knel kunnen komen doordat er spanningen ontstaan met actoren die niet aan de mediationtafel zelf zitten. Een notitie van de vertrouwenspersoon van de NMV, een verzoek van het ambassadeursnetwerk en bevindingen van het bestuur hebben ertoe geleid dat de NMv als beroepsvereniging de positie van de arbeidsmediator in het werkveld graag goed wil borgen.

De projectgroep wAM is ingesteld met het doel om een werkwijzer te ontwikkelen die alle betrokken actoren bij arbeidsmediation (werkgevers, werknemers, mediators, providers, verwijzers, bedrijfsartsen, casemanagers etc.) meer zekerheid en duidelijkheid geeft. De NMV hoopt met de werkwijzer een dusdanig “kwaliteitskader” neer te zetten dat richting, inzicht en houvast biedt en in het bijzonder helderheid verschaft over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. Wat kun je van elkaar verwachten, hoe manage je alle belangen en hoe ga je met elkaar om als het mis gaat?

Kunt u ons van informatie voorzien die we bij de ontwikkeling van de wAM niet mogen missen? Wilt u op de hoogte blijven met updates over de voortgang van het project wAM?

Stuur dan een mail naar: wam@mediatorsvereniging.nl

We kijken uit naar uw input!