Bericht van Centrum Onderwijs Mediation: Kansen voor bemiddelingsclausules in het onderwijs

Nergens werken zoveel mensen intens met elkaar samen dan in het onderwijs. Juist in deze tijd met veel uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, is het van belang dat de docenten goed met elkaar overweg kunnen en dat conflicten snel en adequaat opgelost worden door middel van bemiddeling.

Conflictbemiddeling in de brede zin van het woord: mediation, prémediation, conflictcoaching past naadloos bij de moderne Nederlandse samenleving en is gericht op preventie.

Verschillende onderwijsorganisaties hebben enthousiast gereageerd op ons voorstel om de bemiddelingsclausule te gebruiken en overwegen om deze standaard in alle arbeidscontracten op te nemen.

Onderwijsorganisaties die overwegen om de clausule op te nemen in arbeidscontracten of organisaties die informatie willen of de mogelijkheden willen verkennen wat er preventief gedaan kan worden, vinden meer informatie op de website over Centrum Onderwijs Mediation en op de website Stappen In Conflictbemiddeling.