Mediationvaardigheden opnemen in de Awb

In Nederland is er sprake van een vertrouwenscrisis tussen burger en overheid. Aan de basis daarvan liggen affaires als: de kinderopvangtoeslag, schadeafhandeling gaswinning Groningen, stikstofcrisis, etc. Het maakt dat de overheid zich aan het bezinnen is om haar relatie en omgang met burgers en bedrijven anders vorm te geven. Dit alles met meer oog voor de menselijke maat bij de uitvoering en toepassing van wet- en regelgeving.

Op 11 juli jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, een brief met beleidsvoornemens aan de Tweede Kamer gezonden. De brief bevat voor het mediation werkveld positieve elementen.

Klik hier om de bijlage te downloaden.