Openbare inbreng Nederlandse Mediators vereniging (NMv) t.b.v de pre-consultatie van een voorgenomen wetsvoorstel Waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de teksten voor de preconsultatie van een wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb), zoals gevraagd door het Lid Sneller in het debat van 19 januari 2023 over de staat van de rechtstaat op 20 januari jl. naar de Kamer gezonden.

In de bijlage vindt u onze reactie.

Klik hier om de bijlage te downloaden.