Waar gaan we met mediation naar toe in Nederland? De toekomst in 12 punten. 20231122

Eind vorige maand verscheen de contourenbrief van Minister Weerwind aan de Tweede Kamer waarin hij de beleidslijn uitzet voor de ontwikkeling van één register voor mediators in Nederland. De brief is omvangrijk. Daarom kiest de NMv ervoor om de hoofdpunten van de brief puntsgewijs weer te geven. De inhoud van de brief is immers bepalend voor de vraag hoe de toekomst van de rechtsbescherming, de plaats van mediation, en mediators, er in Nederland uit gaat zien. De brief in 12 punten:

 • De minister onderschrijft het belang van mediation in Nederland en haar bijdrage voor zowel de hulpvragende als de rechtzoekende burger;
 • De minister onderschrijft de bijdrage die bestaande organisaties hebben geleverd in de ontwikkeling van mediation en het mediation-werkveld;
 • Het overheids- /regeringsbeleid is erop gericht het gebruik van mediation verder te stimuleren en als belangrijke vorm van geschilbeslechting te positioneren naast overheidsrechtspraak;
 • In het kader van de toegang tot het recht, dient het belang (de rol van) van mediation verder te worden versterkt (de toepassing van mediation is breder dan alleen het juridische);
 • Dit kan door de kwaliteit van mediators en mediation publiekelijk te borgen door middel van het oprichten van één centraal register voor mediators dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan de minister;
 • Dit nieuwe register zal worden ondergebracht bij een bestaand (of nieuw op te richten) publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan;
 • Dit centraal register zal kwaliteitseisen opstellen voor de inschrijving. Daarin opgenomen mediators krijgen de titel ‘registermediator’;
 • De kwaliteitsnormen van de huidige registers vormen het uitgangspunt voor het opstellen van één uniforme kwaliteitsnorm voor het nieuwe centraal register. Bij die ontwikkeling is het huidige MfN systeem uitgangspunt (dat gaat worden doorontwikkeld op basis van de systematiek/kwaliteitsnorm van de andere registers);
 • Alle mediators die nu staan ingeschreven bij een van de bestaande kwaliteitsregisters (in alfabetische volgorde: ADR, IMI, MfN, RvR, VFas) krijgen het rechtsvermoeden mee dat zij al (voor een deel) voldoen aan de kwaliteitsnorm van dat nieuwe register;
 • De belangen- en beroepsvereniging(en) en de registers zullen zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van de inschrijfvoorwaarden/kwaliteitsnorm van het centraal register;
 • Alleen mediators die ingeschreven staan in het centraal register kunnen straks gesubsidieerde mediations verrichten op grond van de Wet op de rechtsbijstand;
 • Onderzocht gaat worden of sommige instanties verplicht gebruik moeten gaan maken van een mediator die in het centraal register staat ingeschreven (bijv rechtbanken, overheden etc.)

Klik hier om de bijlage te downloaden.

Gerelateerde berichten

 1. Belangenbehartiging NMv