Bemiddelingsclausule

NMv heeft het initiatief genomen om (in samenwerking met Manifest, stappen in conflictbemiddeling) een thematafel te organiseren waarin iedereen kan aanhaken te werken aan een onderwerp. Deze dialoogtafel heeft inmiddels een aantal mooie stappen gezet, waaronder Wikipediapagina bemiddelingsclausule.