Dossier: Beroepsaansprakelijkheid

Onafhankelijkheid en Zelfstandigheid is het grootste bezit van zelfstandig professionals. Het is belangrijk om te investeren in het veilig stellen van dit grootste goed. Er zijn helaas genoeg risico's die de continuïteit van zelfstandigheid flink kunnen bedreigen.

Het afsluiten van een vangnet bij een een beroepsfout staat bij veel zelfstandigen niet hoog op de agenda. Toch is dit één van de belangrijkste verzekering. De kans op een claim is wellicht niet groot. Echter de financiële impact als deze zich voordoet is dat wel.

Aansprakelijk gesteld worden voor een beroepsfout, (wel of niet terecht) heeft een zeer grote invloed op de mentale weerbaarheid van de ondernemer en op de financiële positie. Als ondernemer zult u in juridisch verweer moeten treden. Deze kosten kunnen bij inhuur van een advocaat flink oplopen Het zet veelal de continuiteit van het ondernemerschap direct op het spel.

En als blijkt dat er sprake van een beroepsfout is……. wie betaalt de schadeloosstelling? Een goede beroepsaansprakelijksverzekering (BAV) geeft rust.

Terug naar overzicht