Nieuwsbrief #4
1 juni 2023
NMv
 
Vertrek Julia Gerlach als voorzitter NMv

Julia Gerlach, voorzitter van de Nederlandse Mediators vereniging, heeft per 1 mei haar functie neergelegd. Op 8 juni a.s. tijdens de ALV zal zij officieel afscheid nemen. Na ruim 4 jaar als voorzitter en lid van het bestuur is de combinatie met haar praktijk als begeleidingskundige niet meer te combineren.

 
Blijf goed vindbaar op vindeenmediator.nl

Via de website www.vindeenmediator.nl kunnen mensen op een eenvoudige manier een NMv-mediator zoeken, die hen kan helpen een kwestie of conflict op te lossen.
Op deze website kunnen alle NMv-mediators zelf aangeven waar- en hoe zij zijn geregistreerd.

 
Uitnodiging ALV 8 juni

Er gebeurt veel binnen onze vereniging! En dus veel stof en positieve ontwikkelingen om met elkaar te bespreken. Er is werk aan de winkel om niet alleen onze vereniging, maar vooral ons vak nóg beter op de kaart te zetten. In het belang van de samenleving en vooral voor onze leden zoals u. Uw mening, ideeën en inzet zijn dus belangrijk! Kom daarom naar de ALV op 8 juni bij restaurant Vuur in Baarn. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar.

 
Wie volgt Munish Ramlal op?

Vorig jaar ontving Munish Ramlal de Eberhard van der Laan Award, vanwege de verfrissende en creatieve manier waarop hij zich inzet voor burgers die vastlopen in de bureaucratie.

Wie nomineert u voor de Eberhard van der Laan Award 2023?

 
Meedenken over de mediationwet

Als brede vereniging van mediators in Nederland is NMv voorstander van het stimuleren van oplossingen in onderling overleg. Onder de 1600 leden van de NMv zijn alle soorten mediators terug te vinden. Leden hebben in de ledenraadpleging van 2020 aangegeven het belangrijk te vinden dat NMv zich hard maakt voor een mediationwet.

 
Lezersonderzoek TC en NM

Om de kwaliteit en afstemming met u als lezer op een hoog peil te houden, zijn de redactie, de NMv en de uitgever WoltersKluwer geïnteresseerd in uw mening over ‘ons tijdschrift’. In de volgende TC/NM (nummer 2) van dit jaar, wordt een lezersonderzoek opgenomen. Dit is alvast een aankondiging.  

 
Uitnodiging Symposium Tijdschrift Conflicthantering 22 juni

Donderdagmiddag 22 juni 2023 organiseert het Tijdschrift Conflicthantering in samenwerking met Wolters Kluweren de NMv een symposium in Amsterdam rond het thema Grensoverschrijdend gedrag. Met Mariëtte Hamer, Marjan Slob en Roxane van Iperen.

 
Krachtenveld rond een arbeidsconflict

In een mediation (gepubliceerd in TC december 2022) wordt een casus beschreven over een mediation tussen een werknemer en zijn/haar teamleider. De mediator heeft in het derde gesprek de mediation beëindigd zonder VSO, maar wel afspraken met partijen gemaakt waar een ieder zich in kon vinden. Deze afspraken kwamen niet tot stand door het gedrag van de partijen, maar door die van de actoren. 

 
Waar hangt uw scheurkalender?

Deze foto kwamen we tegen bij Centrum voor Conflicthantering. We zijn benieuwd waar uw scheurkalender hangt. Daarom ook in deze nieuwsbrief een oproep om ons hier foto’s van te sturen.

 
Wist u dat ...

... u zich kunt aanmelden voor onze LinkedIn netwerk- en discussiegroep? Je kunt hier zelf ook (niet commerciële) items posten. Volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina, Instagram en Twitter.

 
Dank voor het lezen van deze nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar uw reacties, opmerkingen en suggesties. Wilt u deze alstublieft mailen naar info@mediatorsvereniging.nl?
NMv
LinkedIn   Twitter   Mediatorsvereniging   mail

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).
Wilt u wijzigingen in uw gegevens doorgeven, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl
Copyright © 2023 Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)