Nieuwsbrief #5
Juli 2023
NMv
 
"Één sector, één geluid, met ruimte voor eigen identiteit"

Bestuurswisselingen, nieuwe gezichten en verwachtingen, beloften en goede bedoelingen. Tijd om lang stil te staan hebben we niet. Nog nooit is de roep vanuit de politiek om de eenheid in het werkveld zo groot geweest. En dat is wat 1 op 1 past bij de ambitie van de NMv. "Één sector, één geluid, met ruimte voor eigen identiteit" Uw bestuur staat als 1 in dit onderwerp. Alleen dan kunnen we een gezicht maken naar de politiek. Daarover meer in mijn column. In deze nieuwsbrief informeren wij u ook over onze nieuwe contactgegevens en kijken we terug op de webinars in de eerste helft van het jaar. En nog veel meer........

Terugblik webinars eerste helft van dit jaar

In de eerste helft van dit jaar heeft de NMv 4 webinars georganiseerd. De webinars waren een groot succes met een gemiddelde opkomst van 150 leden. Uit de enquêtes en reactie blijkt dat u de webinars enorm waardeert. Ook omdat er PE punten mee kunnen worden verdient. Maar ook omdat het u inzicht geeft in de diverse richtingen en specialisaties van mediation. We willen dit succes graag voortzetten en vragen u om input te geven voor vervolg onderwerpen. We nodigen u graag uit uw reactie te geven op info@mediatorsvereniging.nl 

Nieuwe contactgegevens

De NMv is onlangs een samenwerking aangegaan met een nieuw verenigingsbureau te weten Non Profit Support. Dit houdt in dat onze contactgegevens vanaf heden zijn gewijzigd. Het nieuwe verenigingsbureau stelt zich binnenkort aan jullie voor via de nieuwsbrief.

De Academische Mediation-Pitch 8 juni 2023

Al een paar keer wordt op de Vrije Universiteit Amsterdam door de aldaar gevestigde Leerstoel Mediation, met Sven Zebel als bijzonder hoogleraar, samen met het Centrum voor Conflicthantering (CvC) de Mediationpitch georganiseerd. Dit jaar gecombineerd met een bijeenkomst voor hoogleraren. De Mediationpitch- en posterbijeenkomst is een gesprek met wetenschappers uit verschillende disciplines. 

 
Keijzer begonnen aan bemiddeling bij zogeheten kanaaldrama

Voormalig staatssecretaris Mona Keijzer is begonnen aan haar opdracht als bemiddelaar in het geschil tussen de provincie Overijssel en de gedupeerden van het zogeheten kanaaldrama. Keijzer voert deze week in Vriezenveen, Vroomshoop en Daarlerveen gesprekken met omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik, die na werkzaamheden aan dat water te maken kregen met verzakkingen, scheuren en funderingsproblemen in hun huizen.

 
Onmisbare hulphond

Daar waar situaties uitzichtloos lijken, kan de hulp van een sociaal advocaat of mediator het wezenlijke verschil maken. De Raad voor Rechtsbijstand subsidieert deze hulp. De hulphond van Edwin wijkt niet van zijn zijde en gaat pas liggen als ze voelt dat het ok is voor haar baasje. Hypersensitief voor zijn gemoedstoestand en zijn behoefte, staat de hond hem terzijde. Toegang tot het recht en het borgen van gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers is waar Raad voor Rechtsbijstand, samen met sociale advocatuur en mediators voor staan. Bent u sociaal advocaat of mediator en wilt u ook uw zaak onder de aandacht brengen? Ga naar info@raadvoorrechtsbijstand.org meld u aan o.v.v. ‘Mijn zaak onder de aandacht’. 

 
Terugblik Algemene Ledenvergadering 8 juni 2023

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering. Deze vond plaats op 8 juni 2023. In deze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Julia Gerlach. Haar keuze om haar spoor in een andere richting te laten lopen kwam voor het NMv bestuur onverwacht. Maar tegelijkertijd stelden wij allemaal vast dat we alleen maar met respect op Julia's keuze kunnen terugkijken.

 
Vacature Kascommissie

Heeft u affiniteit met cijfers en financiën? Wij zoeken een lid Kascommissie.

Wat gaat u doen? De NMv laat ieder jaar de jaarcijfers controleren door een kascommissie, bestaande uit enkele betrokken leden van de vereniging. 

Wie wij zoeken? Bent u opbouwend kritisch, heeft u een scherp oog en affiniteit met cijfers en financiën? Meldt u zich dan aan voor deze waardevolle klus.

Wist u dat?

Een prachtig initiatief van NMv lid Nina Tillema. Zij wees ons op een fout op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/infographic-scheiden. Als hulpzoekenden de checklist invullen dan krijgen ze aan het einde een overzicht van de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden.  Hoewel in de suggesties wel een advocaat wordt genoemd ontbreekt een mediator. NMv bestuurslid Gjalt Schippers heeft inmiddels bij de betrokken partijen aan de bel getrokken.

Kleine acties met mogelijk grote gevolgen! NMv waardeert actieve leden enorm. Met elkaar maken we ons vak sterker. Doet u mee?

 
Week van de Mediation 30 oktober tot en met 3 november 2023

De week van de Mediation is uitgegroeid tot een mooie traditie met ieder jaar een ander thema. Voor de zesde keer op een rij organiseert en faciliteert de NMv voor haar leden en samenwerkingspartners de Week van de Mediation. Deze vindt plaats van 30 oktober tot en met 3 november 2023. Het thema van dit jaar is ´(On)gehoord´. In onze volgende nieuwsbrief hierover meer informatie.

 
Dank voor het lezen van deze nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar uw reacties, opmerkingen en suggesties. Wilt u deze alstublieft mailen naar info@mediatorsvereniging.nl?
NMv
LinkedIn   Twitter   Mediatorsvereniging   mail

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).
Wilt u wijzigingen in uw gegevens doorgeven, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl
Copyright © 2023 Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)