Nieuwsbrief #2
7 maart 2023
NMv
 
Voor meer hart in de samenleving

Afgelopen periode zijn we veel bezig geweest om Mediation, mediators en de werking van mediation op de kaart te zetten. Op onze LinkedIn-pagina heeft u vast al het één en ander voorbij zien komen. In de nieuwsbrief leest u hier artikelen over. De aandacht is zowel gericht op het bestuurlijke gremium, alsook op onze collega-verenigingen en samenwerking. Verder vragen we aandacht via mail/brieven, reacties op pre-consultaties, conferenties, Tweede Kamer bezoek, presentaties en informatie-uitwisseling via online overleg.

 
Blijf op de hoogte via de NMv-webinars

De NMv organiseert de komende periode weer een aantal webinars voor leden.  Een leuke, informatieve en leerzame manier om kennis te maken met verschillende richtingen waarin mediation zich blijft ontwikkelen. En u ontvangt ook nog eens 2 CPD (ADR) en/of PE-punten (MfN) voor dit webinar.

 
DIVOSA Eindconferentie

NMv bestuurder Gjalt Schippers was 2 februari jl. aanwezig op de eindconferentie Rechtshulp en het sociaal domein van DIVOSA (De vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein). Voorzitter Erik Dannenberg en de plv. DG van het Ministerie van Justitie onderstreepten het belang van laagdrempelige toegang tot het rechtsbestel, maar wel voor zaken die daar thuishoren.

 
Versnellen woningbouw: NMv, SMRO en Bouwmediators bepleiten ruimere inzet van mediation bij minister De Jonge

In het recent gepubliceerde ‘Plan van aanpak Versnellen processen en procedures woningbouw’ wordt mediation gezien als effectief instrument. Wij zijn daar positief over. Mediation wordt echter gekoppeld aan de bevoegdheid van de bestuursrechter om naar mediation te verwijzen. Dat kan nu al, en dat gebeurt in de praktijk.

 
Wie nomineert u voor de Eberhard van der Laan Mediation Award 2023?

Ieder najaar reiken we tijdens de Week van de Mediation de Eberhard van der Laan Mediation Award uit. Met deze prijs wil de NMv bijzondere aandacht schenken aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen.
Wie nomineert ú dit jaar?

 
Word ook NMv-lid en versterk de vereniging!

Onze nieuwsbrief wordt door meer en meer mensen gelezen. Niet alleen mediators waarderen onze nieuwsbrief, maar ook advocaten, rechters, overheidsfunctionarissen etc. De NMv wil als onafhankelijke vereniging hét platvorm zijn voor iedere mediator.

 
Tweede Kamer vragen over WODC rapport 'bestuursorganen in hoger beroep'

Recentelijk zijn door het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) vragen gesteld over het WODC rapport 'bestuursorganen in hoger beroep'. De Staatssecretaris van Rij van Financien heeft deze op 8 februari jl. beantwoord en aan de Kamer gezonden. In het Kamerstuk valt o.a. het volgende te lezen:

 
Blinde vlekken?

Bij de redactie van Tijdschrift Conflicthantering zijn we al volop bezig met het nummer dat na de zomer uitkomt; TC4, de special voor de Week van de Mediation. Rondom het thema (werktitel) (On)Zichtbaar/(On)Gehoord zijn we, net als vorig jaar bij het thema Liefde op zoek naar mediators die bereid zijn een korte anekdote in te sturen over hun eigen blinde vlek. 

 
NMv vertrouwenspersonen: hiervoor raadpleegt u ons

De NMv-vertrouwenspersonen zijn vraagbaak én vertrouwenspersoon voor alle mediators, lid van de NMv. Voor de volgende vragen kunt u bij ons terecht:

 
Waar hangt uw scheurkalender?

Begin dit jaar heeft ieder NMv lid de NMv Scheurkalender ontvangen. Daarnaast zijn er een aantal scheurkalenders verspreid naar andere relaties. Op dat moment waren we er eigenlijk niet zo mee bezig waar deze kalenders een plekje zouden krijgen. Totdat we er eentje tegenkwamen op een bouwplaats!

 
Mediation naast rechtspraak vanaf 1 maart gesubsidieerd

Alle betalende procespartijen hebben dan recht op een startbijdrage van 150 euro, als ze vanuit rechtspraak naar mediation zijn verwezen. Dit betekent dat de eerste 2,5 uur van de mediation hen niets kost. Voor partijen met recht op toevoeging verandert er niets.

 
Wist u dat ...

... u zich kunt aanmelden voor onze LinkedIn netwerk- en discussiegroep? Je kunt hier zelf ook (niet commerciële) items posten. Volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina, Instagram en Twitter.

 
Dank voor het lezen van deze nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar uw reacties, opmerkingen en suggesties. Wilt u deze alstublieft mailen naar info@mediatorsvereniging.nl?
NMv
LinkedIn   Twitter   Mediatorsvereniging   mail

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).
Wilt u wijzigingen in uw gegevens doorgeven, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl
Copyright © 2023 Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)