Relatie detail

Aart Bark

Mediator, coach en interim manager, gespecialiseerd in conflicten in bouw, infra en techniek in brede zin.

Mijn kracht ligt in in zakelijke samenwerkingsconflicten in complexe technische omgevingen, waarbij de emoties (te) hoog zijn opgelopen en partijen wel verder willen of moeten, maar niet meer weten hoe.

Als mediator breng ik rust en structuur, en zorg, dat de echte kern van het conflict op tafel komt. Inclusief de onderliggende frustraties, aannames en verwachtingen.
Van daaruit help ik partijen met het (her)opbouwen van vertrouwen en creëren van oplossingen.

Algemene informatie

BarkInterim B.V.

Monnickendam

Overzicht specialismen

  • business mediation
  • arbeidsmediation
  • samenwerkingsmediation