Relatie detail

Hans Bekkers

Raakvlak overheid - bedrijven - burgers.
Dialoog, beleidsbemiddeling en mediation.
Mediation in Strafrecht
Mediation in Strafrecht
MfN-registermediator.
Ik richt mij op het doorbreken van stagnatie, behalen van resultaten, verkrijgen van inspiratie bij de deelnemers. Ik werk vanuit Nieuw Script. Grondgedachte is dat partijen, bij een traag proces of slepend conflict, vastgeroeste patronen achter zich kunnen laten, en kunnen komen tot een 'nieuw script'.

Zie www.nieuw-script.nl.

Algemene informatie

Nieuw Script

AMSTERDAM

Overzicht specialismen

  • overheidsmediation
  • herstelrecht
  • samenwerkingsmediation