Relatie detail

Anita Zuidinga

All round Mediator, specialisatie in echtscheidings- en overige familiezaken. Bemiddelingen waaronder Buurtbemiddeling.Life/Personal Coach, Coach in werksituaties, Geweldloze Communicatie, Facilitator Restorative Circles, voorlichting/trainingen. Ook Mediator/Coach, ervaringsdeskundige, adviseur, begeleiding, ondersteuning allochtone vreemdelingen, asielzoekers. Gerichte ondersteuning/voorlichting voor o.a. medewerkers overheid en landelijke organisaties werkzaam met allochtonen, vreemdelingen, asielzoekers.

Algemene informatie

ACZmediation

Poeldijk