Relatie detail

Willem Aaltink

Eenieder heeft een eigen verhaal en elk verhaal is weer anders. In een situatie waarin de spanningen hoogopgelopen zijn, zijn beide partijen zeker van hun eigen verhaal. Mijns inziens is dit het punt waarop ik als gesprekspartner het verschil kan maken door met maatwerk de ruimte te creëren voor inzage in elkaars verhaal. Dit doe ik door onderzoekend, verbindend en eerlijk te werk te gaan. In het tempo van de partijen faciliteer ik de mediation dan ook op een manier dat de partijen samen kunnen onderzoeken welke uitkomst het beste bij hen past. Zo start er weer een nieuw verhaal.

Algemene informatie

AVANT Mediation

AMSTERDAM

Overzicht specialismen

  • familiemediation
  • business mediation
  • arbeidsmediation