Relatie detail

Frederique van Zomeren

Mediationkantoor Hora Adema | Van Zomeren. Samen met Lenka Hora Adema leidt Frederique van Zomeren mediationkantoor Hora Adema | Van Zomeren, dat gespecialiseerd is in business, arbeid en samenwerking, overheid, internationale mensenrechten en herstelrecht. Daarnaast is zij mede-oprichter van DoeDemocratie.nu, waarin zij burgers, overheid en ondernemers faciliteren om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen.

Algemene informatie

HAvZ Mediation

Heemstede

Overzicht specialismen

  • business mediation
  • nalatenschapsmediation
  • overheidsmediation
  • arbeidsmediation
  • samenwerkingsmediation
  • herstelrecht