Ambassadeursnetwerk 2.0

Al snel groeide dat uit tot een divers gezelschap, variërend van mediators werkzaam in de bouw, milieu en ruimtelijke ordening, onderwijs, strafrecht, familie tot mediators in de sportsector. Een paar keer per jaar kwam de groep bijeen en werden plannen ontvouwd, gesmeed of geëvalueerd.

In de afgelopen jaren kwamen de nodige initiatieven tot stand die zonder de ambassadeurs nooit van de grond gekomen waren, zoals een pilot met ‘De Mediationwinkel’, de oprichting van het MIP (www.mediationinformatiepunt.nl), productie van het ‘Mediation Magazine’ tijdens het lustrumjaar in 2017 en natuurlijk de vanaf 2017 jaarlijks terugkerende Week van de Mediation.

Een ‘nieuwe’ start in 2019

Na de nodige ‘hiccups’ in de afgelopen paar jaar is het bestuur van de NMv sinds eind vorig jaar weer op volle sterkte. Dat was dan ook een goede gelegenheid om ook het ambassadeursnetwerk eens tegen het licht te houden. Want wat willen we in de toekomst met dit informele orgaan binnen de vereniging?

Elk NMv-lid is vanzelfsprekend ‘een ambassadeur van mediation’. En het ambassadeursnetwerk zou hiervan een afspiegeling moeten zijn. Iedereen is welkom in het netwerk. Maar hoe beheers je zo’n netwerk dan en hoe zorg je ervoor dat zo’n groep ambassadeurs ook werkelijk meerwaarde heeft?

Het bestuur is ervan overtuigd dat een goed georganiseerd ambassadeursnetwerk van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie. Dat was dan ook het uitgangspunt voor de eerste netwerkbijeenkomst op 24 januari jl., die voorafging aan de nieuwjaarsbijeenkomst.

Ambassadeursnetwerk 2.0

Tijdens de bijeenkomst heeft voorzitter Frederique eerst kort de richting van het bestuur uiteengezet, ook in het licht van de ontwikkelingen in de sector en de veranderingen in de organisatiestructuur en doelstellingen van de NMv. Belangrijk element in Frederique’s betoog was de nadruk op ‘vertrouwen’. Vertrouwen van het bestuur in de kracht van een sterk netwerk, en ook het belang van vertrouwen van dat netwerk in het bestuur.

Eline heeft vervolgens het stokje voor wat betreft de coördinatie van het ambassadeursnetwerk overgedragen aan ondergetekende.

In de resterende tijd werd de basis gelegd voor een visiedocument, waarin rol, positie en doelen van het netwerk zullen worden omschreven. In het visiedocument zullen kader en structuur worden omschreven waarbinnen het netwerk functioneert, met als uiteindelijk doel om zo impactvol mogelijk te kunnen zijn als netwerk. En voor de ambassadeurs om een duidelijke leidraad te hebben op basis waarvan ze kunnen besluiten of ze deel uit willen maken van het ambassadeursnetwerk.

Zo ging een groep aan de slag met het omschrijven van ‘het profiel van een ambassadeur’. Groep twee boog zich over de vraag hoe de synergie binnen de vereniging vergroot zou kunnen worden. De focus lag daarbij op de communicatie. De derde groep bracht in kaart wat het netwerk nodig zou hebben van de vereniging om optimaal te kunnen functioneren.

Met de uitkomsten gaan we vervolgens aan de slag om te komen tot het visiedocument. We leggen ook graag ons oor te luisteren bij alle leden. Heb je input of suggesties voor het ambassadeursnetwerk? Meld het bij de NMv via de mail.

Zodra het visiedocument er is, zal er ook weer de mogelijkheid zijn om je op basis van de vernieuwde kaders aan te melden voor het netwerk. Kortom, jullie horen weer van ons. Wordt vervolgd!