NMv aanwezig bij Tweede Kamer discussie herziening rechtsbijstand

Sinds de publicatie van zijn brief over de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand kreeg minister Dekker voor Rechtsbescherming al de nodig kritiek te verduren. Niet alleen (sociaal) advocaten en mediators lieten van zich horen.

Algemene Overleg

Ook tijdens het Algemene Overleg (AO) van 23 januari jl. legde met name politiek links (SP, Groen Links en PvdA) de minister het vuur na aan de schenen. En de tribune, waar een schare advocaten het debat volgde, werd regelmatig door de voorzitter gemaand tot stilte. Het optreden van Dekker riep zoveel vragen op dat het uiteindelijk leidde tot een schorsing. Voor het vervolgdebat riep het NMv haar leden op om ook plaats te nemen op de tribune of het debat online live te volgen en van commentaar te voorzien.

Discussie tijdens vervolgdebat

Ook tijdens dit debat werd het de minister niet makkelijk gemaakt. Net als op 23 januari waren het met name Kamerleden van Nispen (SP), Buitenweg (Groen Links) en Kuiken (PvdA) die zich fel uitlieten over de plannen van de minister. De schrale beloning voor de sociaal advocaat blijft daarbij een belangrijke ‘bottleneck’ en ook de oneerbiedige manier waarop Dekker zich, aldus eerdergenoemden, uitlaat over de motieven van de sociaal advocaat en zo een beeld schetst van op procedures gerichte ‘graaiers’, kon op weinig sympathie van de Kamercommissie en aanwezigen rekenen.

Mediation als serieus alternatief

Opvallend was dat, na het verstrijken van de eerste termijn en een korte pauze, minister Dekker het mediationvak weer op zijn netvlies leek te hebben. Waar in de periode daarvoor zowel Kamerleden (met uitzondering van Buitenweg) als de minister het debat uitsluitend leken te voeren met de sociaal advocaat in het achterhoofd, verbrede de discussie zich daarna en werd ook mediation herhaaldelijk genoemd als serieus, gelijkwaardig alternatief voor een gang naar de rechter. We vroegen ons natuurlijk af of dat iets te maken zou kunnen hebben met de vele tweets die zowel vanachter bureaus in het land als vanaf de tribune richting de minister (@SanderDekker) en de tweede kamer (@2eKamertweets) werden afgevuurd.

Na exact twee uur sloot de voorzitter de vergadering. In de pauze hadden we al strategische afspraken gemaakt over wie we na afloop even een kaartje in de handen wilden drukken, of bij wie we ons zouden proberen te introduceren. Sandra schoot direct richting Henrike Karreman, programmadirecteur van het ministerie en introduceerde zichzelf gelijktijdig als NMv-bestuurslid bij minister Dekker. Margreet herkende in kamerlid Stieneke van der Graaf een oud schoolgenote en nodigde haar ter plekke uit voor koffie en een goed gesprek over de meerwaarde van het verwijzen naar mediation bij conflicten. Ondergetekende schudde ook wat handen, waarbij de woordvoerder van minister Dekker, Annelou van Egmond, bij het horen van mijn naam opmerkte: “Oh, was jij een van de mensen die zo fanatiek aan het twitteren was?”.

Kortom, we waren erbij en we zijn gezien.
Interesse in de inhoudelijke discussie?

Check: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00248