Warm welkom voor nieuwe leden NMv

Op 24 januari jl. was het weer zover; de jaarlijkse Nieuwe Leden Bijeenkomst met als doel alle nieuwe leden van de NMv een warm welkom te heten. Ondanks de vrieskou buiten, was er een warme ontmoeting binnen in de prachtige kapel van conferentieoord Kontakt der Kontinenten.

Zo’n 40 aanwezige nieuwe leden maakten kennis met het bestuur en voorzitter Frederique van Zomeren heette hen van harte welkom. Zij maakten ook nader kennis met de andere bestuursleden, die vertelden hoe zij in het mediationvak gerold zijn en waar ze nu jaren later in het mooie vak staan. Ook werd helder welke rol of portefeuille de bestuursleden hebben zodat (nieuwe) leden hen, vooral ook proactief, kunnen benaderen.

Want dat werd wel degelijk naar voren gebracht; de vereniging is er vóór leden, maar ook dóór leden. Het verenigen van alle kwaliteiten van alle leden samen maakt de NMv als vereniging sterk en daar mogen we trots op zijn!

Paul Wijntje, één van de vertrouwenspersonen van de NMv, vertelde waar je hem of zijn collega Huub Sprangers voor mag en kunt nodig hebben; ook hiervoor geldt niet alleen reactief maar ook pro-actief, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met dilemma’s in ons vak waardoor je in een penibele situatie als mediator kunt terechtkomen. Als sparringpartner zijn de vertrouwenspersonen uitermate geschikt!

Kennismaking

Na dit serieuze onderwerp kwam er ruimte om eens nader met elkaar kennis te maken; als collega’s welteverstaan. Niet als concurrenten! Sandra Ploeg, bestuurslid en zakelijk mediator, nodigde hen daarom uit om aller eerst op geografische overeenkomst naar elkaar te pitchen met als doel een breed netwerk op te bouwen. De 3 x 3 minuten methodiek werkte daarbij prima en al snel bleek dat men in groepjes van 3 elkaar veel meer te vertellen had dan in 3 minuten gerealiseerd kon worden. Er was veel herkenning ten aanzien van het opzetten van een eigen mediationpraktijk en daarin werden ervaringen ruim gedeeld. Een leuke uitkomst was dat twee mediators de dag erna bij hetzelfde diner aan zouden sluiten, omdat ze erachter kwamen allebei ook buurtbemiddelaar te zijn bij dezelfde stichting. Missie tot netwerken nu al geslaagd dus!

Netwerksessie

Daarna volgde nog een sessie tot netwerken op specialisatiegebied van de mediators; ook daarbij werd dezelfde methodiek gehanteerd en naast ruime aanwezigheid van familiemediators en arbeidsmediators, waren er ook zakelijke mediators, overheidsmediators en teammediators vertegenwoordigd. Uiteraard ook hierin veel herkenning, hetgeen zelfs heeft geleid tot een mogelijke samenwerking van twee mediators die een aanvullende afspraak met elkaar maakten. Samen sterk werkt!

Na uitwisseling visitekaartjes en LinkedIn gegevens plus nog wat tips en trics van de mediators onderling werd deze interactieve middag afgesloten, waarbij de algehele terugkoppeling van de nieuwe leden was dat ze terug konden kijken op een nuttige, gezellige en goed bestede middag.

Met dank aan alle nieuwe collega’s die aan deze mooie en warme ontmoeting met elkaar invulling hebben gegeven en uiteraard ook dank naar de andere bestuurscollega’s Hans, Chris, Julia , Eline en Frederique die eveneens hun steentje aan deze middag hebben bijgedragen.

Sandra Ploeg, lid bestuur NMv