Update visiedocument ambassadeursnetwerk

Inmiddels is het visiedocument zo goed als af. Op korte termijn zal het concept aan de ambassadeurs en het bestuur worden voorgelegd voor feedback en commentaar. Op basis van de reacties wordt het document definitief gemaakt. In het document worden onder andere de uitgangspunten van het netwerk beschreven, wordt een ambassadeursprofiel geschetst en staat een indicatie van de verwachte tijdsinvestering en de mogelijke activiteiten van de ambassadeurs.

Alle huidige ambassadeurs kunnen vervolgens beslissen of zij zich, op basis van dit visiedocument, willen en kunnen blijven inzetten voor het netwerk. Afhankelijk van het animo zal er eventueel nog ruimte zijn voor nieuwe ambassadeurs. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het netwerk regelmatig nieuwe ambassadeurs betrekt en dat ambassadeurs die al langer betrokken zijn zich op een gegeven moment terugtrekken.
Om het netwerk tegelijkertijd daadkrachtig én beheersbaar te houden wordt gestreefd naar een minimum en een maximum aantal leden.

De verwachting is dat eind maart/begin april het ambassadeursnetwerk is voorzien van een kader, de eerste ambassadeursbijeenkomst in de agenda staat en er begonnen kan worden met concrete uitwerking van acties, bijvoorbeeld voor de Week van de Mediation in oktober.