Verdere aandacht voor debat certificering in nieuwe editie TC

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari stond dit thema ook al centraal. Bovendien werd er voorafgaand aan die bijeenkomst een enquête afgenomen. Uit de resultaten hiervan werd onder meer duidelijk dat een grote meerderheid van de mediators het belangrijk acht dat vakgenoten zich bezighouden met bijscholing en gebruik maken van intervisie (83 procent). 

Ook het aansprakelijk zijn via klacht- of tuchtrecht zien de ondervraagden als een belangrijk aspect van het mediatorschap (77 procent). Zowat alle mediators die aan de enquête deelnamen (94 procent) zijn van mening dat een professionele mediator bij een openbaar register geregistreerd dient te zijn. Op de vraag waaraan een register precies moet voldoen, blijken mediators minder eensgezind.

“Wat je aan de uitkomsten van de enquête ziet en ook op de nieuwjaarsbijeenkomst merkte: onder mediators bestaan enorm veel verschillende meningen”, zo zegt Van Zomeren in het stuk. “Dat is aan de ene kant goed, want het laat zien dat iedereen betrokken is en ideeën heeft over de ontwikkeling van het vak. Aan de andere kant is het ook lastig voor ons als bestuur. Want hoe doe je al die verschillende meningen recht vanuit je verantwoordelijkheid als beroepsvereniging? Dan is het vooral zaak om op zoek te gaan naar wat ons mediators verbindt.” In die zoektocht neemt de NMv de komende tijd het initiatief, zo laat ze optekenen.

De nieuwe editie van het Tijdschrift Conflicthantering is eind april beschikbaar.