Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Mediators

Dat kan niet omdat wij, mediators, als geen anderen weten dat er een uitweg is. Wij weten welke effecten een goed, eerlijk en open gesprek kan sorteren. We weten dat een gesprek bijdraagt aan het inzien waar de pijn of het verlangen van de ander huist. We weten dat wanneer vechtende mensen beginnen te snappen dat een simpele verontschuldiging of een blijk van empathie -hoe onhandig ook tot uitdrukking gebracht- de haat kan verkleinen en het pad van samenwerken naderbij brengt.  Wij mediators weten dat alleen via een gesprek een conflictsituatie kan transformeren tot een intens zoeken naar uitwegen uit de gehavende relatie en de gebroken communicatie.


Ook in de samenleving.

Daarmee werd Het Nationale Gesprek geboren. Een initiatief van MfN geregistreerde mediators die tot de overtuiging zijn gekomen dat zij de samenleving iets belangrijks te bieden hebben. Namelijk professioneel begeleide gesprekken tussen totaal onbekenden. Desnoods tussen ‘vijanden’.
De mediators die zich hiervoor inzetten doen dat volledig onbezoldigd. Als geschenk aan een samenleving die door scheldpartijen, vooroordelen, haten, zich afsluiten van anderen, vijandbeelden en polarisering uiteen lijkt te vallen.
Wij mediators hebben als beroep het opzetten en begeleiden van kwalitatief hoogstaande gesprekken. Laten we die in de samenleving opzetten, vooral tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, of bij wie het onwaarschijnlijk is dat ze ooit een woord zullen wisselen. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van mediators. Die kan je voelen, of die kan je onzin vinden. Het is een keuze.

Na vijf jaar gesprekken te hebben georganiseerd en begeleid in gemeenten als Haarlem, Wassenaar, Katwijk, Molenwaard, Helmond, Zeist of Kampen zijn we op een kruispunt beland. Met vragen:

  • Staan we alleen in onze maatschappelijke betrokkenheid?
  • Zitten we op het juiste spoor?
  • Staat onze beroepsgroep open voor een oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid?
  • Zijn we effectief?

We voeren gesprekken met de besturen van MfN en NMv. We hebben een netwerk van een kleine 200 mediators die oproepbaar zijn voor het begeleiden van gesprekken…maar is het genoeg? We willen de vraag verbreden: hebben we überhaupt een maatschappelijke verantwoordelijkheid? En zo ja: hoe moet die vorm krijgen? Via de gemeenten is een weg die we kozen, maar die weg is traag en soms frustrerend ambtelijk. Kunnen we als mediators, als ambassadeurs van ons beroep, als maatschappelijk betrokken professionals, een vorm vinden die effectief is?

We zijn dus in gesprek en leggen deze vraag graag voor aan de beroepsgroep. Aan alle segmenten: advocaat-mediators, psycholoog mediators, eenzame zzp-ers en drukke kantoren, aan ADR-ers en MfN-ers, aan iedereen.
Wat we weten is dit: als de mensen eenmaal bijeen zijn gebracht dan worden ze enthousiast. In Katwijk nam een groep burgers onlangs zelfstandig het initiatief tot een 2e gesprek. Ze vonden het na een eerste gesprek een openbaring dat de gesprekken ‘over niets en alles’ zo geanimeerd werden en zo nuttig. En gezellig. Ze schreven er geestdriftig over in de plaatselijke pers.

Het gesprek gaat verder. Ook met collega’s en de beroepsorganisaties. Graag horen we van collega’s wat ze van onze missie vinden.

Uw reactie graag naar info@hetnationalegesprek.nl

Meer informatie:
http://www.hetnationalegesprek.nl
https://youtu.be/05rHxEloNbY