Update ambassadeursbijeenkomst

In de ochtend werden we door bestuursleden Eline van Tijn en Sandra Ploeg bijgepraat over de ontwikkelingen in de sector. Vervolgens werd het opgestelde visiedocument, dat vanaf nu het richtsnoer zal zijn voor het functioneren van het netwerk, door alle aanwezigen aangenomen. Tijdens een heerlijke lunch werd door aanwezigen kennis uitgewisseld, bijgepraat en werden nieuwe plannen gesmeed en verbindingen gelegd.
Na de lunch werd de sessie concreet en richtten we ons – onder leiding van communicatiedeskundige Jurre Plantinga – op de Week van de Mediation, die van 14 tot en met 20 oktober plaatsvindt en dit jaar in het teken van ‘Familiemediation’ staat.

Belangrijke uitkomsten en geformuleerde doelstellingen van deze middag waren:

het belang van het gezamenlijke organiseren en faciliteren van lokale en regionale activiteiten. Ambassadeurs kunnen hierin – per regio – een verbindende rol spelen;
het updaten, aanvullen en beter onder de aandacht brengen van de PR-toolkit op de site van de NMv, ter ondersteuning van het initiëren van gerichte activiteiten om mediation in de omgeving onder de aandacht te brengen;
de noodzaak voor zoveel mogelijk positieve ervaringsverhalen van mediation (van mediators en cliënten) om de media mee te voeden. Input is welkom!
De ambassadeurs zullen zich bij het initiëren en organiseren van activiteiten in het kader van de Week van de Mediation daarom ook mede op bovenstaande doelstellingen richten.

Tip aan leden: zoek aansluiting bij ambassadeurs in je regio voor het opzetten van gezamenlijke acties! Binnenkort zal op de site een up-to-date lijst van leden van het ambassadeursnetwerk staan, inclusief specialisatie(s) en regio. Voel je vrij om per mail contact te zoeken.

Voor alle geïnteresseerden download hier het Visiedocument