Brexit-conflict? Kies voor cross-border mediation

In veel conflicten gaat het naast het juridische vraagstuk ook om zaken als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Dat betekent dat er meer nodig is dan alleen de wet om het conflict op te lossen en meer dan alleen een rechter die aan de hand van die wet oordeelt over het gelijk van de partijen. Voor wie in een conflict rond de Brexit is verwikkeld of terecht dreigt te komen, kan cross-border mediation daarom uitkomst bieden.

Zoals bij elk grensoverschrijdend conflict, is cross-border mediation zeer complexe materie. Er is sprake van allerlei verschillen: cultuurverschillen, uiteenlopende definities van mediation, verschillende rechtsstelsels, andere verwachtingen van het proces en omgangsvormen, en een verschillende onderhandelingsinsteek en -toon. Wanneer het proces niet goed wordt begeleid, betekenen deze verschillen grote risico’s voor het vertrouwen tussen de betrokken partijen. Het vertrouwen, dat zo cruciaal is om een mediationtraject tot een succes te maken.

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) zet zich in om conflicten die rond de Brexit ontstaan of dreigen te ontstaan in goede banen te leiden.