Noodkreet aan minister Dekker: geld tekort dreigt mediation in strafzaken tot stoppen

Dit jaar zijn 1000 zaken aangemeld, waarbij slachtoffers en verdachten hebben toegezegd met elkaar te praten. De afgelopen jaren was het slagingspercentage 80%, zo blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie.
Als slachtoffers en daders met elkaar praten, gaat het herstel van het slachtoffer sneller en is de recidive-kans bij de dader aantoonbaar minder. Een win-win situatie die nu tot stilstand komt.


Volgens de twee mediationorganisaties kan het niet zo zijn dat een gesprek tussen dader en slachtoffer niet door kan gaan vanwege geldgebrek bij justitie. Toch zal dat deze maand het geval zijn, wanneer minister Dekker niet alsnog besluit tot voortzetting van de financiële steun voor het project

Nog twee opvallende details in deze zaak:

  • de beantwoording op kamervragen hierover, is deze week is door Minister Dekker voorlopig uitgesteld.
  • de coördinerend rechter van Mediation in Strafzaken, Judith Uitermark heeft ook haar zorgen geuit bij de minister;

Lees hier de brief aan minister Dekker