Conclusie debat: nog veel werk voor ons te doen!

Onze conclusie: mediators zijn niet in beeld. Het hele debat tussen de minister en Kamerleden ging over de sociale advocatuur en het niet toezeggen van meer structureel geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaten in het publiek verlieten demonstratief massaal het overleg.

Het werd ons als NMv, als vertegenwoordigers van mediators, duidelijk dat het debat over de gesubsidieerde rechtsbijstand alleen over sociale advocatuur gaat. In zijn openingszin stelde de minister het duidelijk: “We hebben het over de advocatuur, over de gesubsidieerde rechtsbijstand.” Het woord mediation is welgeteld eenmaal door een Kamerlid gezegd. Ook in oplossingen die de  minister en Kamerleden voorstellen, komt mediation als onderdeel van de conflictoplossing niet voor. Is de mediator als conflictoplosser geheel buiten beeld. Ondanks beleid dat gericht is op betere en laagdrempelige toegang tot rechtsbijstand en tegengaan van onnodig procederen.

Wat ons als mediators nu te doen staat is om heel concreet een rol en plek op te eisen in de verschillende pilots die nu in ontwikkeling zijn. Daarmee laten zien welke bijdrage mediation levert aan minder procederen én aan conflictoplossingen. Ten tweede als NMv direct de dialoog aangaan met het ministerie en de meerwaarde van mediation in de herziening van de rechtsbijstand verankeren. Het Topberaad waarin de federatie deelneemt levert de mediators kennelijk niet veel op. En als derde zij aan zij blijven staan met de sociale advocatuur. We dienen allemaal het belang om mensen in problemen bij te staan bij het oplossen van conflicten, zij aan zij, in aanvulling op elkaar. Wij houden als NMv het debat in de gaten, melden ons waar nodig, en komen hierop terug.