NMv volgt eigen koers

De NMv vindt onder andere dat de mediationwet, die feitelijk klaar is, nu echt geagendeerd en ingevoerd moet worden.

NMv-voorzitter Frederique van Zomeren: “De afgelopen jaren heeft de NMv binnen de federatie geprobeerd op één lijn te komen. Dejuridisering en duurzame conflictoplossing door het stimuleren van mediation. Door op te komen voor het belang van de professionele mediator en het realiseren van een gedragsverandering tussen strijdende partijen, zodat het normaal wordt om ‘in verbinding te stellen’ in plaats van ‘in gebreke te stellen’ ”.

Ook de stelselherziening van de rechtsbijstand moet nu gerealiseerd worden. Laagdrempelige toegang tot professionele hulp bij geschillen, waarbij mediation een grote rol kan spelen naast de advocatuur.

De NMv, de beroepsvereniging van mediators met meer dan 2.200 leden, wil op deze manier de belangen van haar leden optimaal gaan behartigen. De NMv gaat daarom op eigen kracht door met het oog op de toekomst. Visie van de NMv: Mediation als vanzelfsprekende eerste stap voor een duurzame conflictoplossing, begeleid door professionals in mediation.

Lees in deze factsheet wat de uitstap van de NMv uit de MfNvoor u als lid betekent. Hier vindt u ook een Q&A.