Grote dank aan Raad van Advies

Na 3 jaar gevraagd- en ongevraagd advies geven en in gesprek te zijn met het bestuur hebben zij op 21 november jl. besloten hun functie neer te leggen.

De raad, bestaande uit gerenommeerde personen die vanuit hun achtergrond en ervaring, met een blik vanuit politiek, recht, journalistiek en maatschappelijke organisaties, heeft de vereniging met haar externe blik kunnen verrijken.

Volgens de voorzitter, Frederique van Zomeren: “De raad heeft ons een spiegel voorgehouden, ons geholpen onze gedachten te ordenen en oplossingsrichtingen geschetst. Dat hebben we als bestuur als zeer waardevol ervaren”.