NMv en de Belastingdienst: samen sterker

In september is de Belastingdienst een campagne gestart onder de titel ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ (zie https://over-ons.belastingdienst.nl/campagne-scheiden/). Doel van deze campagne is mensen bewuster te maken van de fiscale gevolgen van hun scheiding én hen te gidsen naar de informatie en de checklist op belastingdienst.nl. Deze checklist is een tool waarbij mensen de regie houden over hun scheiding en die tegelijkertijd concreet inzicht biedt in alle te nemen stappen voor de fiscale afhandeling van de scheiding.

De NMv heeft veel leden die zich richten op mensen die te maken hebben met een echtscheiding. Daarom zijn we blij met deze samenwerking want zo kunnen we deze leden, de professionele (familie)mediators, ondersteunen in hun belangrijke werk.

Hoe ziet de samenwerking eruit? 

Vanuit het NMv-bestuur wordt contact onderhouden met de Belastingdienst over het uitwisselen van relevante informatie voor de Professionele Mediator. Ook zullen mensen die informatie zoeken over “mediation en echtscheiding” de juiste informatie op de website van de NMv vinden. Tevens wordt gesproken over het concreter uitwisselen van kennis, bijvoorbeeld door het aanbieden van informatie, webinars of workshops door de Belastingdienst.

NMv-ambassadeur en familiemediator Anouk van der Jagt vertegenwoordigt de NMv tijdens overleggen met de Belastingdienst waarin het vooral gaat over inhoudelijke samenwerking.

Aan de orde komen vragen als:

  • ‘welke standaardfouten in convenanten ziet de Belastingdienst vaak terugkomen en hoe kunnen mediators dit beter ondervangen?’;
  • ‘hoe zorgen we als sector en als Belastingdienst dat we niet de adviseur van cliënten worden en tegelijkertijd dat cliënten goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen?”;
  • ‘is de website van de belastingdienst duidelijk en voldoende laagdrempelig, voor cliënten én voor mediators?’;
  • ‘is het resultaat van het doorlopen van de ‘scheiding checklist’ door cliënten een nuttig startpunt ter besprekingen van de consequenties van de scheiding?