Subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand

rechtsbijstand.png.webp
Vroege effectieve en innovatieve interventie

Problemen van rechtzoekenden moeten, meer dan nu het geval is, in een zo vroeg mogelijk stadium, effectief, integraal en laagdrempelig (dichtbij huis) opgelost kunnen worden. Waar dat echt niet anders kan, volgt een juridische procedure. Voor niet draagkrachtigen wordt de oplossingsroute gesubsidieerd. Met vroege effectieve interventie wordt een vermindering van het aantal (onnodige) procedures beoogd. Maar vooral moet deze vernieuwde aanpak zorgen voor een betere geschiloplossing, duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en een betere vergoeding voor professionals.

Minister Dekker: “Om problemen van mensen sneller en beter te kunnen oplossen, willen we samen met deskundigen uit de praktijk nieuwe manieren van werken uitproberen. Stap voor stap kunnen we dan toegroeien naar een verbeterde rechtsbijstand. Dat is goed voor Nederlanders die in hun leven te maken krijgen met tegenslag. Tegelijkertijd is het goed voor het versterken van onze rechtsstaat, want we maken het recht beter toegankelijk voor iedereen.”

Ontwikkeling van rechtshulppakketten

De 10 miljoen euro is onderdeel van de veranderingen in het huidige stelsel voor rechtsbijstand. Rechtshulp wordt daarbij dichter bij mensen georganiseerd en meer in samenhang met andere vormen van probleemoplossing.

Eén of meer oplossingen of oplossingsrichtingen binnen een rechtsgebied kunnen samen een rechtshulppakket gaan vormen. Deze toekomstige rechtshulppakketten vormen een belangrijk onderdeel in het vernieuwde stelsel.

Start indienen aanvragen subsidie

De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling. Aanvragen kunnen bij de Raad worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn geëindigd. Het subsidieplafond bedraagt € 10.000.000,=. Per ingediend project geldt een maximale subsidiëring van € 1.000.0000,=.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden voor indienen van innovatieve projecten en de procedure van beoordeling leest u op de website van de Raad.

Informatiebijeenkomst

Op 11 februari, van 10.00 – 13.00 uur organiseren wij in Utrecht een informatiebijeenkomst die wordt afgesloten met een netwerklunch. Hier krijgt u meer achtergrondinformatie over de regeling en heeft u volop de gelegenheid uw vragen te stellen. We gaan graag met u in gesprek.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de regeling of denkt u erover, maar wilt u eerst meer weten? Wacht niet en geef vast nu uw interesse in deelname aan de informatiebijeenkomst aan ons door via het e-mailadres: subsidieregeling@rvr.org.
U kunt doen tot en met 31 januari aanstaande.