Persbericht Eindelijk: de mediationwet!

dossier wetgeving shutterstock_1168138747.jpg.webp

De algemene beroepsvereniging van mediators in Nederland steunt het voorgenomen wetsvoorstel
dat leidt tot betere aansluiting van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing, zodat
rechtzoekenden gemakkelijker tussen beide kunnen schakelen en vrij zijn om juridische of andere
expertise te betrekken om een geschil op een duurzame manier op te lossen. De aangekondigde
deelgeschillenregeling is een goed initiatief.

 Het is ook belangrijk dat overheidsfinanciering
verschillende conflictoplossingsmethoden gelijkschakelt.

Lees het complete persbericht.