Tweede Kamerbrief vervolg wetgevingstraject mediation

sander-dekker-lg.jpg.webp

In deze brief breekt de minister een lans voor duurzame oplossingen. de kans op een duurzame oplossing ziet de minister het grootst als partijen hun geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg oplossen.

 Zo stelt hij dat daarom is het kabinetsbeleid erop gericht is geschillen, waar mogelijk, op te lossen door middel van het bereiken van onderlinge overeenstemming, al dan niet met hulp van een derde.  Een voorbeeld daarvan is mediation.  Indien van voldoende kwaliteit, vergroot deze aanpak de kans op een bestendige oplossing van een geschil zo valt in de brief te lezen. 

Lees hier de brief van de Minister.