Ledenenquête biedt inzicht in mening en wensen leden NMv

enquete.png.webp

Binnenkort ontvangt u een oproep om uw mening kenbaar te maken over uw wensen en behoeften als NMv-lid. Op de diverse portefeuilles, waaronder belangenbehartiging, marketing & communicatie en ledenvoordeel kunt u aangeven wat u van belang vindt om een tevreden lid te blijven.

 Dus een oproep aan u: laat deze gelegenheid niet aan u voorbij gaan! Deze ledenenquête is geanonimiseerd en wordt door een externe partij verstuurd en ontvangen. Op deze manier komen we daadwerkelijk tot een objectieve uitkomst. De rapportage van de valide uitkomsten wordt naar het bestuur van de NMv gestuurd, zodat zij aan de hand daarvan tot een actie-en prioriteitenlijst kunnen komen.

Deze inventarisatie komt enerzijds voort uit de behoefte vanuit het bestuur, omdat juist nu de NMv een doorstart maakt en zij wil peilen hoe het staat met de behoefte van de leden. Anderzijds wil het bestuur u als lid de gelegenheid bieden uw wensen te uiten.

We zijn op zoek naar een representatieve uitkomst; vandaar deze oproep om de enquête in groten getale in te vullen. Wij realiseren ons dat dit van uw kostbare tijd afgaat. Daarom hebben we als blijk van waardering een mooie attentie voor degenen die de enquête invullen, namelijk kennis opdoen door het gratis inzien van een inspirerend hoofdstuk van het boek ‘De Juiste Vraag’ van Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd met een kortingsbon van 20% bij aanschaf van het boek. Met deze geste willen we u van harte bedanken voor uw inzet om bij te dragen aan een krachtige vereniging!

Lees verder