Webinar Toolkit voor online mediation helpt mediationvak de crisis door

online mediation webinar.JPG.webp

Nu in deze barre tijd de onzekerheid toeslaat en we meer op onszelf zijn teruggeworpen dan anders, ontstaat de noodzaak om tot een andere werkwijze en omgangwijze te komen.

Dit heeft Manon Schonewille ook ter harte genomen en zij nam het spontane initiatief om een webinar te ontwikkelen en aan te bieden aan de leden van de NMv. Dit is door bestuurslid Julia Gerlach omarmd en direct opgepakt. Op 24 en 31 maart werden beide webinars dan ook met meer dan 100 leden per webinar volop bezocht, ondanks dat er geen PE/CPD punten tegenover stonden.

Omdat de NMv dit alsnog toch als een kans zag om voor deze webinar punten aan te vragen, is dit traject in gang gezet bij zowel MfN als ADR. Inmiddels heeft ADR aangegeven 2 CPD punten toe te kennen aan deze webinar. Bij de MfN is inmiddels de aanvraag in behandeling genomen en zijn we in afwachting of het ook aldaar (PE-)punten gaat opleveren. Voor zowel ADR als MfN zijn voorwaarden verbonden aan de puntentoekenning, waaronder het met goed gevolg maken van een toets (deze zal worden toegestuurd aan de deelnemers), waarna de deelnemer een certificaat (uiteraard digitaal) toegestuurd krijgt.

Bij deelname aan het webinar werd duidelijk dat met de geboden theorie, de tips en trics en toepassingen in de praktijk het een fantastisch instrument biedt om in deze onzekere economische tijd onze leden aan het werk te houden in de eigen praktijk. Online mediation is het antwoord op het blijven oplossen van conflicten op en duurzame manier.

De webinar bood alle ingrediënten die normaliter ook in een live workshop aan de orde zijn; kennisoverdracht, gelegenheid tot vragen stellen en interactie ( de chatbox en mute bieden hiertoe alle gelegenheid). De nagestuurde handout plus theorie is dan ook input voor het toetsmoment dat binnenkort volgt voor de deelnemers aan deze webinar. Hiermee zal duidelijk worden of het geboden college beklijft en met recht deelnemers verder geholpen heeft in de kennis van de toepassing van online mediationtrajecten.

Voor de leden die te laat waren met de inschrijving, welke via social media en via een nieuwsbericht op de website is aangegeven, zal er toch informatie over de webinar in de NMv bibliotheek gezet worden, waar alle leden vrije toegang toe hebben. Op deze wijze proberen we alle leden te bedienen, maar uiteraard dient een ieder zelf ook alert te zijn op de informatie die via de diverse informatiekanalen door de NMv wordt geboden.