Uw hulp, expertise en inspiratie is welkom!

idee hulp.jpg.webp

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) is de beroepsvereniging voor professionals in mediation. Eerder dit jaar hebben we een ledenenquête gehouden om te horen wat u belangrijk vindt. Maar liefst 506 leden van de NMv hebben de vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank. U heeft aangeven waar u tevreden over bent, wat u mist of waar we meer aandacht aan kunnen besteden.

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat het voornaamste aandachtspunt voor de NMv is bij te dragen aan het normaliseren van mediation als eerste stap in professionele en duurzame conflictoplossing. Een ander speerpunt is de belangenbehartiging van onze leden, zoals in het debat over de Wet bevordering mediation. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de uitkomsten. Het gehele rapport kunt u vinden in de bibliotheek op het besloten ledengedeelte van de NMv-website. Graag willen wij de uitkomsten met onze leden verder uitwerken.

In de enquete heeft bijna één op de drie leden aangegeven zich voor de NMv in te willen zetten; daar zijn wij vanuit het bestuur erg blij mee! En flink wat leden zijn al actief voor de NMv, ook daar zijn wij enorm trots op!
Daarom vragen we u om ook een steentje bij te dragen door aan te schuiven bij de ‘online tafel van 5’. Wat betekent dit eigenlijk?

Er zijn 5 speerpunten uitgewerkt waarover het bestuur graag uw mening hoort. Deze online tafels staan onder leiding van een gespreksleider die de input inventariseert en daarna een terugkoppeling geeft aan het bestuur. Het bestuur zal over de aangeleverde meningen en voorstellen een besluit nemen en voortkomende acties zullen door het bestuur aan u worden teruggekoppeld.

De betreffende thema’s die nader onderzocht gaan worden, zijn:
- Belangenbehartiging (o.a. wetgeving)
- Communicatie en PR
- Ledenvoordelen
- Kwaliteit
- Netwerken

Indien u meer informatie wenst om u aan te melden, dan is dit mogelijk via een mail naar het secretariaat.

Wij verheugen ons op actieve online tafels en laten ons daarbij graag door onze leden, en dus ook door u, inspireren!