Wet bevordering mediation

afbeelding ledenenquete.png.webp

Hoe kijken NMv-leden aan tegen de komst van de Wet bevordering mediation? Wat zijn voor ons allen belangrijke onderwerpen die in de gesprekken met het ministerie aan de orde moeten komen? Als u benieuwd bent naar de uitkomsten van de ledenraadpleging over de Wet bevordering mediation dan hebt u deze waarschijnlijk al bekeken op het ledendeel van de NMv-site! (in de mediabibliotheek in het mapje "Ledenraadpleging wet bevordering Mediation") De raadpleging is door 370 leden ingevuld. Zo’n 60 leden worden gebeld, omdat zij dat hebben aangegeven.

In september organiseren we een gesprek over de wet met andere verenigingen. In het kader van de gedachtenvorming en de wens van NMv dat er één register voor mediators is, hebben wij als vereniging een gesprek georganiseerd met de verschillende registers voor mediators.

Thema’s die uit deze verschillende acties naar voren komen, bespreken wij in een ledenbijeenkomst (via zoom) met elkaar. Waarschijnlijk eind september. In de komende weken ontvangt u hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft aan blij te zijn met de input van onze vereniging. De uitkomsten van de ledenraadpleging geeft ‘kleur’ aan de wetsontwikkeling, aldus het ministerie. Het team dat aan de wetsontwikkeling werkt is zeer geïnteresseerd in de thema’s die wij met elkaar als belangrijk zien. Voor ons werk aan de winkel dus! Justitie en Veiligheid zal NMv en andere organisaties die voor geschiloplossing relevant zijn ergens de komende maanden uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek. Het tijdpad is nog niet duidelijk, wij houden u op de hoogte.

De lijnen zijn kort: als u over de Wet bevordering mediation contact wilt: dan kan dat altijd. Graag contact via het secretariaat.

Hans Bekkers en Martijn Berntsen