NMv biedt haar leden extra begeleiding bij behandeling tuchtzaken

begeleding NMv.jpg.webp

Onlangs heeft u artikelen kunnen lezen over ‘de tuchtprocedure’.

Voor een gemiddelde mediator is een tuchtzaak behalve emotioneel ingrijpend, ook belastend omdat extra deskundigheid gevraagd wordt hoe zich op te stellen in zo’n tuchtzaak. Een specifieke deskundigheid op dat terrein is veelal niet bij desbetreffende mediator aanwezig.

Zoals bij de vraag in hoeverre een mediator ter verdediging de geheimhouding en vertrouwelijkheid mag doorbreken. Of hoe zit het met de stelplicht en bewijsvoering? Vermelding van mogelijke noodzaak van - en behoefte aan- begeleiding door een deskundige is dan zeker van groot belang. De NMv beschikt over een Vertrouwenspersoon (de NMvVP) die goed thuis is in het tuchtrecht en in de tuchtprocedure; goed te weten dat we onze leden de mogelijkheid bieden hiervan gebruik te maken.

De NMv biedt deze service al een aantal jaren aan haar leden en levert daarmee ook een bijdrage aan de kwaliteit; de tuchtprocedure is immers één van de bewakers van de kwaliteit van de mediator.

Onze NMvVP Paul Wijntje geeft aan dat het helaas ook voorkomt dat mediators ten onrechte aangeklaagd worden bij de Tuchtcie. Hoe de mediator dan moet handelen en doen, is voor menig mediator echt niet duidelijk. Van belang is dan dat de mediator weet dat hij/zij zich kan laten bijstaan door een ter zake deskundige, gespecialiseerd in het Tuchtrecht en met wetenschap hoe te handelen en doen in de tuchtprocedure. De NMvVP heeft mede als taak mediators te begeleiden in deze procedure en heeft uit dien hoofde ook mede als taak te zorgen voor de kwaliteit van de mediator en aldus de mediator te wijzen op wat mogelijk tuchtrechtelijk niet goed is gegaan.

Een tuchtzaak gaat immers verder dan alleen maar oplossen van een klacht tot ieders tevredenheid, aangezien ook de kwaliteit in het geding is. Zo heeft de NMvVP menig mediator door de begeleiding kunnen helpen zijn/haar kwaliteit te verbeteren, plus dat de NMvVP de mediator helpt zo goed mogelijk, aldus in de meest ruime zin, uit de tuchtprocedure te voorschijn te komen door de mediator te verdedigen in een ten onrechte tegen de mediator aangespannen tuchtprocedure.

Voor meer informatie verwijzen we naar de rol van vertrouwenspersoon op onze website.