Werken binnen een providorsorganisatie en aansprakelijkheid fouten mediator

Paul Wijntje nieuw.JPG.webp

Column Paul Wijntje, vertrouwenspersoon van NMv, waarin hij vragen behandelt van leden.

Vraag
Wanneer is een mediator, aangesloten bij een providorsorganisatie*, aansprakelijk voor fouten in het door hem opgesteld echtscheidingsconvenant, en wanneer is de providor, en/of betrokken “procesadvocaat” (degene die voor de procesrechtelijke afhechting van het convenant zorgt) dat?

Case
Een bij een providorsorganisatie aangesloten mediator heeft een convenant opgesteld voor een door deze organisatie aangeleverde echtscheiding, en ogenschijnlijk tot een goed einde gebracht. De “procesadvocaat” (werkzaam voor de providor) heeft de rechtbank een gewenste beschikking doen afgeven, met daarop de inschrijving in BRP.

Echter niet lang daarna stelt een advocaat namens één van de voormalige partijen, dat er van alles aan het convenant mankeert en dat hij graag per omgaande het complete dossier in bezit wil hebben.
Wat te doen als mediator?

Oplossing
De beantwoording van deze vraag roept andere vragen op die moeten worden beantwoord:
- Stel dat er daadwerkelijk een fout in het convenant zit, wie is er dan aansprakelijk?
- Kan de mediator in dat geval tuchtrechtelijk iets verweten worden?
- Hoe zit het met tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de “procesadvocaat”?
- Wat vindt de (verplichte) WA-verzekering van de mediator daarvan?
- Hoe is dit geregeld in de werkovereenkomst tussen providor en mediator: kan de providor er (civielrechtelijk gezien) ook op worden aangesproken?

De mediator is en blijft in ieder geval aansprakelijk voor tuchtrechtelijke fouten die door hem zijn begaan, waarvoor hem één van de drie sancties (waarschuwing, berisping of -al of niet definitieve- schorsing) kan worden opgelegd.

Hoe het dan met mogelijk daaruit voortvloeiende civielrechtelijke aansprakelijkheid ligt, is weer een ander verhaal, waarbij de rechtsbijstandsverzekeringen van de providor, van de “procesadvocaat” en van de mediator aan te pas zullen kunnen komen.

Als de mediator tuchtrechtelijk niet aansprakelijk is, dan zal in het ergste geval een juridisch gevecht kunnen ontstaan tussen betrokken advocaten, boven het hoofd van de mediator.

Om het convenant te kunnen beoordelen, moet wel het hele dossier gekend worden, maar mag dat dossier zonder meer aan de advocaat afgegeven worden? En hoe zit het dan met de vertrouwelijkheid?

Aanbevolen handelwijze voorgelegde casus
De mediator is aangeraden om zijn dossier aan de advocaat te doen toekomen, zodat hij de achterliggende gedachten en bedoelingen mogelijk beter kan beoordelen. Het mediationdossier dat de advocaat ontvangt, bevat enkel alle communicatie met bijhorende documenten tussen partijen en mediator; stukken die de desbetreffende partij (en de andere partij) als het goed is al tijdens de mediation ontvangen heeft. Daarbij ook nog eens nadrukkelijk wijzend op de vertrouwelijkheid van de mediationovereenkomst.
Een en ander moet uiteraard worden kortgesloten met de WA-verzekeraar, de providor en de aangesloten “procesadvocaat”.  Ook moet de andere partij geïnformeerd worden over bovenvermelde actie naar de advocaat toe, waarbij toestemming van die andere partij overigens niet aan de orde is.

Hoe het dan verder kan gaan is een ander, mogelijk volgend verhaal.

Tot slot beveel ik de discussie aan hoe je met aangegeven situatie met een providor en met bestaande regelgeving in deze casus het beste kunt omgaan, en wat misschien in de toekomst beter geregeld kan worden binnen bestaande regelgeving en mogelijk ook in het wetsontwerp mbt toekomende regelgeving aangaande mediation dat nu op de plank ligt.

* Er kunnen zich veel complicaties voordoen als je als mediator werkt in een organisatie (“providor”) die, onder bepaalde contractvoorwaarden, mediation aan aangesloten leden levert. In het voorjaar heeft de NMV, mede n.a.v. een signalering van de NMV-vertrouwenspersoon, een werkgroep gevormd die speciaal in arbeidszaken de diverse facetten hiervan gaat belichten, en voor mogelijk problemen hierbij voor aangesloten mediators een oplossing probeert te vinden.

Disclaimer
Deze rubriek heeft geen wetenschappelijke pretentie, maar geeft primair praktijksituaties weer waar mediatiors de NMV-vertrouwenspersoon mee benaderen. De door mij aanbevolen handelswijzen bij de weergegeven praktijksituaties in deze rubriek zijn dan ook puur een advies betreffende de stappen die een mediator zou kunnen nemen. De mediator is uiteindelijk vrij in de keuzes die hij maakt.
Een casus kan ook aanleiding geven tot interessante discussies en signaleringen.