Week van de Mediation met meer dan 50 evenementen weer een groot succes!

Afbeelding1.jpg.webp

In de Week van de Mediation konden mediators deze keer aan meer dan 50 evenementen -online- deelnemen!

Het webinar van Caroline Koetsenruijter op de openingsdag ging over ‘Omgaan met agressie aan de mediationtafel’. Zij vertelde hoe je de agressie herkent, hoe je ermee omgaat en hoe je het als mediator begrenst. Zij stipte ook het agressieprotocol aan en de toegevoegde waarde van de NMv-vertrouwenspersoon. Wat een energie zat er in dit webinar!

Hetzelfde geldt voor ‘Specialisten in conflict’, één van de webinars op dag 2. Hoe ga je als mediator om met de bijzondere situatie dat specialisten met elkaar in conflict zijn? Peter de Raaf (zie foto) nam ons mee.
Lees hier een artikel van Peter over ‘mediation bij de overheid’

Een greep uit de andere webinars die gedurende de week voorbijkwamen: SMROVMO en Bouwmediators Nederland stelden in het webinar ‘Niet in mijn achtertuin’ het NIMBY-effect aan de orde, ook voor ons allen geen onbekend thema. Bij RABA kon je terecht voor vragen over arbeidsconflicten bij de overheid. Scheidingsmediation werd aangeboden. En het COM bood het ‘Cadeau van de Week van de Mediation’ aan: Conflictcoaching door het COM.

Achter de schermen gebeurde ook veel. Zo trakteerde het Centrum voor Conflicthantering lezers dagelijks op een artikel. En plaatste Dina Helia van Zeben van Zint Mediation iedere dag een interview over een mediation op Linked-In. Het Tijdschrift voor Conflicthantering was geheel gewijd aan ‘Overheid / Groningen’ en Nederlandse Mediation bracht een ‘Special Overheidsmediation’ uit. Hierin leest u in een selectie van zaken die de afgelopen jaren in NM zijn beschreven hoe overheden vaak langlopende en complexe impasses hebben weten te doorbreken. Deze special is interessant voor mediators die te maken hebben met de overheid aan tafel, en voor overheidsorganisaties die overwegen om via mediation een conflict op te lossen. Hier kunt u de special raadplegen.  Als u een gedrukt exemplaar wil ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij info@mediatorsvereniging.nl.

Dank en volgend jaar weer een Week! 
Kortom: te veel evenementen en acties om op te noemen in een zeer geslaagde Week van de Mediation! NMv dankt alle mediators en instanties die aan het succes van deze week hebben bijgedragen heel hartelijk voor hun inzet!

Volgend jaar is er in oktober weer een Week van de Mediation, natuurlijk met weer een ander thema. Ideeën? Ze zijn van harte welkom! (info@mediatorsvereniging.nl)