Gezocht: enthousiaste coördinator voor het Ambassadeursnetwerk van de NMv

job-3243019_1920.jpg.webp

Het ambassadeursnetwerk is een zelfsturende eenheid die bestaat uit betrokken en loyale leden, die bereid en in staat zijn om actief bij te dragen aan het bevorderen van mediation. Het uitdragen van de essentie en het belang van mediation zijn daarbij de belangrijkste doelen. Daarnaast fungeert het netwerk als klankbord voor het bestuur. De ambassadeurs ondersteunen en versterken de vereniging als het gaat om de profilering van mediation en de mediator als beroepsprofessional. Ook dragen ze bij aan het versterken van de band tussen de leden en het bestuur.

Wat doet de coördinator?
De coördinator is het aanspreekpunt voor de circa 25 ambassadeurs van het netwerk en voor het bestuur. De coördinator wordt door het bestuur gevoed met informatie, voorstellen of verzoeken richting de ambassadeurs. Omgekeerd signaleert en inventariseert de coördinator relevante behoeften, vragen en voorstellen van de ambassadeurs en informeert het bestuur. De coördinator zorgt ook voor opvolging van verzoeken en daarmee voor voldoende aansluiting en afstemming aan beide zijden. De coördinator realiseert – indien nodig – contactmomenten voor directe afstemming tussen ambassadeurs en bestuur (evt. via online meeting).

De coördinator organiseert jaarlijks drie (online) netwerkbijeenkomsten van de ambassadeurs en zit deze ook voor. De coördinator is samen met het netwerk verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van de bijeenkomsten en overlegt met het verenigingsbureau over de praktische invulling (locatie, catering etc.).

Over welke kwaliteiten beschikt de coördinator?
De coördinator biedt structuur en heeft overzicht, communiceert makkelijk, is toegankelijk, constructief en daadkrachtig. De coördinator is in staat om soepel te schakelen in het contact met zowel de ambassadeurs als het bestuur en staat daarin ‘boven’ partijen. De coördinator kan signalen en/of behoeften van de ambassadeurs of het bestuur omzetten in een helder verzoek, vraag of zorg. 

Wat biedt de NMv?
U krijgt de vrijheid om samen met de ambassadeurs concreet invulling te geven aan de profilering van ons vak. Er is een budget beschikbaar waarmee materialen en/of initiatieven kunnen worden gefinancierd (na goedkeuring door het verenigingsbureau). Op die manier kunt u direct invloed uitoefenen. Daarnaast biedt de NMv de coördinator de (maximale) vrijwilligersvergoeding op jaarbasis, kosteloze deelname aan de Jaarlijkse PE-carrousel van de NMv. Reiskosten zijn declarabel.

Wilt u deze uitdaging aangaan?
Bent u lid van de NMv en ziet u zichzelf in deze ondersteunde en verbindende rol en bent u bereid zich hiervoor gemiddeld een dag per maand in te zetten? Dan zien we graag uiterlijk 23 december a.s. uw reactie per mail tegemoet.

Procedure 
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar info@mediatorsvereniging.nl.  
Persoonlijke gesprekken worden in de eerste week van januari 2021 gevoerd met twee bestuursleden.
Voor meer informatie over deze rol kunt u telefonisch contact opnemen met Martijn Berntsen, de huidige coördinator, via 06-50882358.