Nieuwjaarsbijeenkomst 2021: de kracht van verbinding!

verbinding nieuwjaarsbijeenkomst.png.webp

Op 21 januari 2021 van 10.00-12.00 uur geeft het bestuur van de NMv tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de kickoff voor het nieuwe NMv jaar middels het presenteren van de speerpunten voor het komende jaar. Deze speerpunten zijn tot stand gekomen uit de strategiedagen die het bestuur in november heeft gehad.

De kracht van verbinding
Het thema ‘de kracht van verbinding’ zal in 2021 bij alle bijeenkomsten, te beginnen bij de nieuwjaarsbijeenkomst, leading zijn. Een actueler thema is er nu niet wat het bestuur betreft. Samen moeten we de schouders eronder zetten om ons mooie vak verder te brengen, zowel in wetgeving als ook om het nog tastbaarder te maken in de samenleving. De campagne ‘samen komen we er sterker uit’ heeft daar al aan bijgedragen, maar de kracht ligt in de herhaling.

Ook intern moeten we er samen sterker uitkomen; daarom faciliteren wij in deze nieuwjaarsbijeenkomst een interactieve netwerkbijeenkomst aan onze leden. Onder begeleiding netwerken geeft verdieping en levert waardevolle interne contacten op. We versterken elkaar hiermee bij het in de markt zetten van onze ‘business’. Iets waar wij als ondernemers, want dat zijn we naast mediator nu eenmaal, niet altijd van nature krachtig in zijn. We zijn niet elkaars concurrent, maar collega’s! Laten we elkaar daarom omarmen, juist nu en uiteraard digitaal, en kijken waar mogelijke samenwerkingsverbanden liggen.

En verder zal er een expert aan het woord komen die ook vanuit het thema ‘verbinding’ visie heeft hoe daarmee maatschappelijk om te gaan. We maken er op dit moment nog even een mystery guest van, zodat uw nieuwsgierigheid geprikkeld blijft.

Wij kijken uit naar een inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst op 21e januari; u meldt zich toch ook aan?

Omdat we graag eerst onze eigen leden hierbij willen faciliteren wordt het een besloten setting; dus geen introducees deze keer. En omdat er geen toetsing is wordt er geen PE punt aan de bijeenkomst gekoppeld, waardoor de bijeenkomst kosteloos is.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier