NMV in 2020, een terugblik

Terugblik.jpg.webp

Met grote dank aan onze leden voor het vertrouwen, het gesprek en ondersteuning afgelopen jaar willen wij het jaar 2020 afsluiten. Een jaar met heel veel hoogtepunten en een enkel moment met ‘pijn in het hart’. We zijn begonnen met een bijzondere ALV, wat de nodige emoties kende. Onze reflectie hebben we daarna mogen delen met velen. Ook dat waren bijzondere en veelal mooie momenten.

Toen kwam Covid 19
We konden dankzij Manon Schonewille snel schakelen en gratis online workshops aanbieden. Mooi om dit -als NMv- ook in de toolbox te hebben. En herinnert u zich onze Radio-en televisiereclame in het voorjaar nog? Op TV zijn wij 170 keer gezien en op de radio 100 keer gehoord. In meer dan 2.5 uur zendtijd hebben wij mediators in de schijnwerpers kunnen zetten.

Een vereniging voor en door leden                                                                                                                                                
Weten wat leden bezighoudt stond centraal in het voorjaar. De ledenenquête gaf mooie inzichten. De uitkomsten worden nog steeds bij ons ‘werk in uitvoering’ meegenomen. Let ook op ‘de tafels van 5’: zijn deze nog steeds actueel en interessant voor u?

Uw opdracht die wij meekregen vanuit de ledenenquête was ook helder: bijdragen aan de normalisering van mediation, belangenbehartiging van de mediators in Nederland, bijdragen aan de professionalisering van het vak en bevorderen van vakontwikkeling en kennisdeling.

In een digitale ALV is de voorzittershamer verwisseld en zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd.

Wetgeving
Als bestuur zijn wij met de wetgeving aan de slag gegaan. We hebben een visie geschreven, dit afgestemd met leden, en gesprekken gevoerd met andere verenigingen, individuele leden en met beleidsmedewerkers van het ministerie van justitie inzake de nieuwe wet. Als zeer inspirerend voor alle betrokkenen is het werkbezoek van minister Dekker ervaren. Het thema ‘beleving en gevoel in mediation’ had niet beter gekozen kunnen worden.

Vakontwikkeling en kennisdelen
Via mooie digitale bijeenkomsten in juni en oktober tijdens de ‘week van de mediation’ zijn inhoudelijke sessies georganiseerd. PE-waardig, dat is de norm!

De tijdschriften ‘TC’ en ‘NM’ zijn onderdeel van de vakontwikkeling. Binnenkort zullen wij u van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte brengen. Wellicht in de uitgave van ‘TC’ eind december.

Mediation in de samenleving
Ook op communicatiegebied hebben we hard gewerkt. Dankzij onze social mediator zijn we steeds zichtbaarder op social media. En we hebben de vernieuwde website gelanceerd.

De Week van de Mediation was een hoogtepunt, geheel online, met een mooi programma vanuit de vereniging. En met meer dan 50 mooie initiatieven in het land van leden- en verenigingen, onder aanvoering van de ambassadeurs.

Ook hadden we natuurlijk de uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award, die dit jaar verdiend is door Mariette Hamer, voorzitter van de SER, die een heel mooie opdracht aan alle mediators had: verbinding maken met de samenleving, vooral in deze tijd!

Ledenvoordelen
Veel van onze leden hadden vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als vereniging hebben wij gebruik kunnen maken van het collectief en is een product ontwikkeld specifiek voor onze vereniging, zodat u keuze heeft.

Terugkijkend op 2020 vinden wij dat het een heel bijzonder jaar was, Een bijzonder mooi, productief en spannend jaar. Een jaar van verbinden en loslaten, van zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Een jaar waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn, een jaar dat naar meer smaakt. Laten we dat gewoon maar gaan doen! Doet u mee?