NMv initieert: Kennis en netwerk

We zijn in gesprek met sectorverenigingen die zich richten op mediators en mediations in specifieke vakgebieden, en met regionale verenigingen. Dit om te bepalen waar de gezamenlijke kracht ligt voor kennisontwikkeling. Op deze manier kunnen NMv, sector- en regionale verenigingen elkaar versterken waardoor zij een grotere toegevoegde waarde hebben voor hun leden, de individuele mediators.

Hoe kan NMv met bijvoorbeeld een platform faciliteren?

In februari hebben wij hierover ook gesproken met Dick Allewijn, hoogleraar Mediation. Een inspirerend gesprek met veel energie en ruggensteun. In de eerste gesprekken hebben we gemerkt dat NMv, sectorale en regionale verenigingen elkaar ook op andere onderwerpen kunnen versterken, bijvoorbeeld door mediation beter ‘op de kaart te zetten’.

Met een aantal verenigingen hebben wij inmiddels een afspraak. Ons doel is om meer gesprekken te voeren. Wilt u meer informatie -of wilt u met uw vereniging ook met ons in gesprek- dan nodigen wij u van harte uit. Verenigingen kunnen ook contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar NMv, info@mediatorsvereniging.nl

Wordt vervolg door:
Hans Bekkers en Julia Gerlach
Bestuursleden NMv