Kennis Carrousel op 8 juni leidt tot nieuw inzicht

pe-carroussel.jpg.webp

Het jaarlijks terugkerende event van de NMv, de Kennis Carrousel, zal dit jaar in het teken staan van verbinding. En dan wel verbinding door nieuw inzicht.

Een actueel thema, juist nu we allemaal in aanraking komen met gedragsaanpassingen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Er wordt daarmee een beroep gedaan op onze flexibiliteit, ons inlevingsvermogen en onze verwachtingen van en naar elkaar. Bij dit thema ‘verbinding door nieuw inzicht door de ogen van de mediator’ horen uiteraard mooie en inspirerende sprekers die ons meenemen in hoe zij tot inzicht gekomen zijn. U kunt dan ook rekenen op een gevarieerd programma, bestaande uit een keynote spreker en daarop volgend drie workshops. En we hebben deze keer ook iets nieuws: een podcast-wandeling! We sturen u naar buiten met een inspirerend verhaal, bijzonder toch? Uiteraard onder begeleiding!

Meer informatie volgt via de uitnodiging, die voor de meivakantie naar alle leden gestuurd wordt. Vanuit het bestuur hopen we natuurlijk weer op veel aanmeldingen!

De Kennis Carrousel is PE-punten waardig en er zullen dus voor de te volgen workshops en het webinar van de keynote spreker punten toegekend worden.

Vanuit het bestuur kijken we uit naar een mooie NMv dag welke in de ochtend zal worden ingeleid met een ALV. Ook daarover ontvangt u binnenkort bericht!

En noteer 8 juni alvast in uw agenda!