Mediatorsverenigingen: onze kwaliteit is de basis voor bredere inzet van mediation

Kwaliteit.jpg.webp

De mediatorsverenigingen die op 11 maart bijeenkwamen in het regionaal-sectoraal overleg (RoSo), bespraken met elkaar de vraag: hoe maken we mediation bekender bij opdrachtgevers? Conclusie was om eerst onszelf, onze kwaliteit en die van onze mediations tegen het licht te houden.

Omdat de NMv en sectorale en regionale verenigingen ieder op een andere manier bezig zijn met kwaliteit, hebben de verenigingen besloten om de verschillende inzichten en aanpakken naast elkaar te leggen. We willen inzicht hebben in wát wij onder kwaliteit verstaan, daarbij de kwaliteitsvraag vanuit de opdrachtgever beschouwen, en hoe wij kwaliteit voor opdrachtgevers toegankelijk en inzichtelijk maken. De deelnemende verenigingen hebben besloten ‘kwaliteit’ als centraal onderwerp te bespreken tijdens het volgende RoSo op 9 september. Doel is om van elkaars aanpakken te leren en er als mediators allemaal beter van te worden. Én onze opdrachtgevers natuurlijk!

Wilt u met de NMv meedenken en meepraten over kwaliteit? Neem dan contact met ons op via info@mediatorsvereniging.nl

Het regionaal-sectoraal overleg, RoSo, is een overleg van mediatorsverenigingen met het doel elkaar te versterken, zodat we als verenigingen grotere toegevoegde waarde hebben voor elkaar en onze leden. NMv organiseert dit halfjaarlijkse overleg.